ПОКЛОНИ И ОТКУПИ

У десетогодишњем периоду (2000 – 2010.) збирка уметничких дела
обогатила је свој фонд, са укупно 156 дела. понајвише, реч је о поклонима,
укупно 124, што говори о континуираној племенитој традицији даривања,
којом дародавци богатећи наш фундус, јадиректније доприносе очувању и
заштити културних добара.
Поред изложених радова, који представљају само део поменутих
аквизиција, ова презентација омугућиће преглед осталих уметничких
дела, која нису део ове поставке, а која свакако представљају вредан
уметнички материјал. Већина дела припада класичним конвенционалним
медијима - сликарство, графика, цртежи и скулптура, док знатно мањи
део чине савремени, неконвенционални медији, попут дигиталног принта,
инсталација, објеката и слично.
 • gal.tehnika
 • gal-88
 • gal-66
 • gal-49
 • gal-30
 • gal-36
 • gal-20
 • gal-10
 • gal-3
 • gal-65
 • gal.tehnika ll
 • gal.tehnika-2
 • gal-28
 • gal-55
 • gal-81
 • gal-38
 • gal-32
 • gal-47
 • gal-26
 • gal-83
 • gal-69
 • gal-51
 • gal-34
 • gal-11
 • gal-37
 • gal-31
 • gal-52
 • gal-50
 • gal-87
 • gal-1
 • gal-9
 • gal-68
 • gal-62
 • gal-70
 • gal. tehnika
 • gal-41
 • gal-91
 • gal-29
 • gal-22
 • gal-59
 • gal-86
 • gal-13
 • gal-73
 • gal.tehnika V
 • gal-24
 • gal-84
 • gal-7
 • gal. 862
 • gal
 • gal-76
 • gal.tehnika-1
 • gal-53
 • gal-58
 • gal. tehnika-1
 • gal-25
 • gal-63
 • gal-5
 • gal-89
 • gal-72
 • gal-44
 • gal.tehnika lV
 • gal-94
 • gal-46
 • gal.tehnika VI
 • gal-19
 • gal-85
 • gal-77
 • gal-42
 • gal. tehnika-2
 • gal.tehnikal
 • gal-2
 • gal-74
 • gal.tehnika-3
 • gal-78
 • gal-15
 • gal-43
 • gal-90
 • gal-6
 • gal-12
 • gal.tehnika Vll
 • gal-67
 • gal-35
 • gal-40
 • gal-21
 • gal-48
 • gal-33
 • gal-64
 • gal-56
 • gal-18
 • gal-23
 • gal-16
 • gal-14
 • gal.tehnika lll 843
 • gal-54
 • gal.tehnika l
 • gal-60
 • gal-61
 • gal-17
 • gal-45
 • gal-92
 • gal-71
 • gal-82
 • gal-57
 • gal-4
 • gal-27
 • gal-75
 • gal-39
 • gal-8